Våra sidor
Language
Google Translate is used for translations to other languages. Västerås Marknad & Näringsliv AB cannot be held liable for any incorrect translations when using Google Translate.

Näringsliv Västerås är stadens näringslivsbolag och är en del av Västerås Marknad och Näringsliv AB. Bolagets uppgift är att marknadsföra och utveckla Västerås som en attraktiv etablerings- och besöksort samt medverka till att stärka Västerås attraktionskraft. Näringsliv Västerås hjälper företag som vill växa och etablera sig med lokaler, mark, tillstånd, nätverk, arbetskraft och mycket mer. VD är Eva Lilja och styrelsen består av representanter från både näringsliv och politiska partier. Ordförande är Anders Teljebäck, kommunstyrelsens ordförande (S).

Från vänster Jennie Sträng, Conny Petrén, Lena Eriksson, Mats Hedman.

Läs mer på vasteras.se

Näringsliv Västerås

Bildtext