Vi använder cookies för att anpassa din upplevelse på våra sajter. Läs mer om cookies här.

Jag samtycker till cookies
Våra sidor
Language
Google Translate is used for translations to other languages. Västerås Marknad & Näringsliv AB cannot be held liable for any incorrect translations when using Google Translate.
Sveriges eHälsokommun 2017

Västerås stad erhöll Vitals utmärkelse Sveriges eHälsokommun 2017 för ett banbrytande, modigt, metodiskt och uthålligt arbete med invånare och medarbetare i fokus.

Läs mer
70
% PER INVÅNARE

Målet för ökat resande med kollektivtrafik till 2026. Andelen cykelresor ska öka med 20 % under samma period.

17,5
MILJONER KR/ÅR

Spar Västerås i trafikolyckskostnader tack vare stadsbusstrafiken.

0,8
TON

Västerås vision för minskade växthusgaser från energi- och transporter 1990-2050. Motsvarande 90 procent per invånare.

60
%

Målet för Västerås minskning av växthusgaser per invånare i Västerås 2020 jämfört med år 1990.

Västerås gröna rum är stort. Staden erbjuder cirka 1 200 hektar parkmark, motsvarande 2 000 fotbollsplaner.

4
Koloniområden

Antal områden med kolonilotter i Västerås. Utöver det finns tio områden med odlingslotter.

52
Gräsplaner

Västerås erbjuder alla fotbollsintresserade 52 stycken elvamannaplaner, 36 sjumannaplaner och 15 femmannaplaner.

Läs mer
120
LEKPLATSER

I Västerås finns 120 lekplatser för stora och små.

Läs mer
Tätast

Sveriges tätaste mistelbestånd finns i naturreservatet Asköviken. Misteln är också Västmanlands landskapsblomma.

12 UTEGYM

Rocklunda, Lögarängen, Bäckby, Pettersberg, Bjurhovda och Björnön är exempel på områden för den som vill gå på gym i friska luften.

Läs mer
Boende
Bäst
SJUKHUSMAT

Västmanlands sjukhus Västerås serverar 20 à la carte-rätter. Utsågs 2014 till Sveriges bästa sjukhusmat och 2015 tilldelades man GötaPriset för Framtidens patientmat.

Läs mer
#1
I EUROPA

Västmanlands sjukhus Västerås först i Europa med RFID-identifiering via patientarmband för bättre patientflöden och -vård.

Läs mer
13 000
ANSLUTNINGSPUNKTER

Västerås har högst anslutningsgrad av Sveriges fjärrvärmenät – 98 procent fördelat på 13 000 anslutningspunkter.

Läs mer
#3
KR/KVM

Västerås och Mälarenergi har Sveriges tredje lägsta pris på fjärrvärme, dvs för uppvärmning av vatten och värme hemma.

50
ST

Antal bostadsområden i Västerås. Ytterligare ett par är under byggnation.

300 000
TON/ÅR

300 000 ton/år, så mycket minskar Mälarenergis världsunika samförbränningsanläggning för fjärrvärme koldioxidutsläppen.

#2
I VÄRLDEN

Västerås stadsnät är rankat som ett av världens bästa – Dubai har fler användare, men inte ett lika avancerat nät.

Källa: Svenska Stadsnätsföreningen

1
ÅRETS SKOLMATSKOMMUN

Enligt White Guide Junior är Västerås Årets skolmatskommun 2016 för andra året i rad, på silverplats Årets Skolrestaurang, Årets Förskolekock och på brons Årets Skolkock.

2
I NORDEN

Är Västerås bredbandsnät enligt Nordiskt bredbandsindex.

Klockar-kärleken

Sveriges första demensboende med personliga Wi-fi-uppkopplade larm som ger boende ökad rörelsefrihet och säkerhet.

Scandinavian Real Heart

Västeråsföretag bakom det konstgjorda hjärta som ska hjälpa patienter i väntan på hjärttransplantation.

Läs mer
Utbildning & skola
MINSKADE UTSLÄPP

Totalt sett har utsläppen minskat med 20 procent till 6 ton/invånare i Västerås mellan 1990-2012.

Läs mer
FLER HAR HÖGRE UTBILDNING

Andelen med eftergymnasial utbildning (25-64 år) går åt rätt håll och är fler än 2009.

Läs mer

Unikt terrängfordon för rörelsehindrade

ANTAL FÖRETAGARE

Sedan 2010 är det fler västeråsare som driver företag.

Läs mer
ANTAL FÖRVÄRVSARBETANDE

Antalet sysselsatta med bostad i Västerås har ökat sedan 2009.

Läs mer
HÖGRE FÖRVÄRVSFREKVENS

Andel förvärvsarbetande (20-64 år) har ökat i Västerås sedan 2009.

Läs mer
FÄRRE MED LÅG INKOMSTSTANDARD

Färre andel familjer lever under nivån för lägsta rimliga standard jämfört med 2012.

Läs mer
ÖKAD DISPONIBEL INKOMST

Hushållens disponibla inkomst per konsumtionsenhet har ökat i Västerås sedan 2012.

Läs mer
Ökad trygghet

Fler invånare känner sig tryggare och säkrare utomhus på kvällar och nätter 2014 (jmf 2009)

Läs mer
82,4
PROCENT

Västerås ökade valdeltagande 2014, jämfört med 76,3 procent 2002.

Läs mer
Störst
i Norden

Nordens största rörliga solcellspark finns i Västerås. En park som beräknas producera 1,2 miljoner kilowattimmar per år. Ägare är energibolaget Mälarenergi och Kraftpojkarna.

Fritid
Kvalitets-kommun

Västerås stad var nominerad till Sveriges KvalitetsKommun – den kommun som lyckats bäst med att utveckla demokrati, service, arbetsmiljö och företagsklimat.

En av Sveriges bästa Miljökommun 2017

Västerås är en av Sveriges bästa miljökommuner, enligt tidningen Aktuell Hållbarhet

Läs mer

JustoCat, en robotiserad terapikatt för äldre som utvecklats av robotik- och vårdforskare vid Mälardalens Högskola.

Fyrhjulsdrivna elfordonet ZoomUphill är en världsinnovation som ger rörelsehindrade tillbaka sin frihet i terräng.

Läs mer