Våra sidor
Language
Google Translate is used for translations to other languages. Västerås Marknad & Näringsliv AB cannot be held liable for any incorrect translations when using Google Translate.
En väg in till bostad i Västerås

EN VÄG IN TILL BOSTAD I VÄSTERÅS

  • Bostad Västerås AB marknadsför, informerar, förmedlar och hanterar Västerås bostadsutbud och -sökande.
  • Samarbetar med fastighetsägare, byggföretag och kommunen för att effektivt kunna erbjuda sökande bostad efter behov.
  • Har information om alla former av lediga bostäder, pågående och kommande bostadsprojekt, om Västerås byggplaner med mera
  • Karta finns över vad bostadsområden heter och var det planeras nya bostäder

Läs mer på bostadvasteras.se

13 000
ANSLUTNINGSPUNKTER

Västerås har högst anslutningsgrad av Sveriges fjärrvärmenät – 98 procent fördelat på 13 000 anslutningspunkter.

Läs mer
#3
KR/KVM

Västerås och Mälarenergi har Sveriges tredje lägsta pris på fjärrvärme, dvs för uppvärmning av vatten och värme hemma.

Utbildning & skola
50
ST

Antal bostadsområden i Västerås. Ytterligare ett par är under byggnation.

Kommunalt bostadsbolag

BOSTADSBOLAGET MED SVERIGES NÖJDASTE KUNDER

  • Mimer är det största bostadsbolaget i Västerås och ägs av Västerås stad.
  • Äger och förvaltar cirka 11 300 bostäder med över 22 000 boende och visionen är att bli Sveriges bästa bostadsföretag.
  • Har de mest nöjda kunderna i Sverige av landets stora bostadsbolag (Serviceindex 2014 och 2013).
  • Bygger cirka 200 nya lägenheter per år

 

Läs mer på mimer.nu

Öster Mälarstrand

Fritid
964
Lägenheter

Antalet lägenheter bostadsbolaget Mimer ska färdigställa de närmaste fyra åren. 234 på nya området Nordanby Äng.

1 000
lägenheter

Prognosen för antalet lägenheter som beräknas färdigställas under 2016.

29
PROCENT

Andel västeråsare som bor i hyresrätt.

Välfärd
23
PROCENT

Andel västeråsare som bor i bostadsrätt.

52
PROCENT

Andel västeråsare som bor i flerbostadshus.

Geddeholm

47
PROCENT

Andel västeråsare som bor i småhus.