Våra sidor
Language
Google Translate is used for translations to other languages. Västerås Marknad & Näringsliv AB cannot be held liable for any incorrect translations when using Google Translate.

Vi är ett av fem affärsområden i det kommunala bolaget Västerås Marknad och Näringsliv AB. Vårt uppdrag är att marknadsföra Västerås som en attraktiv stad och skapa bästa möjliga förutsättningar för etablering och utveckling av företag. Är du intresserad av att etablera dig här eller har du som företagare behov av hjälp, kontakta oss.
Övriga affärsområden i bolaget arbetar med turism, möten, evenemang, vårt platsvarumärke och kompetensutveckling. Det är Västerås & Co Convention Bureau, Visit Västerås och Expectrum.