Vi använder cookies för att anpassa din upplevelse på våra sajter. Läs mer om cookies här.

Jag samtycker till cookies
Våra sidor
Language
Google Translate is used for translations to other languages. Västerås Marknad & Näringsliv AB cannot be held liable for any incorrect translations when using Google Translate.
#4
i Sverige

Västmanland har fjärde bästa förutsättning att föra en innovation till en marknad utanför storstadsregionerna” enligt RegLab Innovationsindex.

Källa: Affärsplan Västmanland

JÄRNVÄGSTEKNIK I VÄRLDSKLASS

Västerås är den ort där majoriteten av kompetens och arbetskraft inom området järnvägsteknik återfinns.

Källa: www.jarnvagsklustret.se

20
Procent

Bombardier Transportation i Västerås har levererat 20 procent av världens motorvagnståg i drift.

Läs mer
250 000
Robotar

ABB Robotics i Västerås är störst i världen på industriautomation med en installerad bas på 250 000 robotar.

Läs mer

Källa: abb.se

VÄSTERÅS EGET ENERGIBOLAG

 • Mälarenergi är ett affärsdrivande företag som levererar el, fjärrvärme, vatten, fjärrkyla och snabba kommunikationslösningar
 • På Mälarenergi arbetar drygt 600 anställda inom närmare 130 olika yrkesgrupper. Koncernen ägas av Västerås stad och omsätter ca 3 miljarder kronor.
 • Västerås kraftvärmeverk är Sveriges största och producerar el, fjärrvärme och fjärrkyla. Block 6 är Europas mest avancerade avfallsförbränningsanläggning som även eldas med biobränsle.
 • År 2020 ska Mälarenergi bara använda förnybara och återvunna bränslen i fjärrvärmenätet. 2014 stod Mälarenergi för 300 000 av Sveriges 1,6 miljoner ton minskade koldioxidutsläpp.
 • Västerås fjärrvärmenät värmer upp 98 procent av Västerås hushåll och har Sveriges största anslutningsgrad.
 • Nordens största rörliga solcellspark ligger i Västerås och ägs av Kraftpojkarna AB – Mälarenergi säljer el som produceras i solparken.

Läs mer på malarenergi.se

Energi
Elektroteknikutbildning

Mälardalens Högskola har utifrån samarbetet Energy Competence Center (ECC) startat en unik ingenjörsutbildning med inriktning på elektroteknik. Regionens teknikföretag beräknas årligen behöva anställa ungefär 2 000 ingenjörer inom elektroteknik de närmaste åren.

Läs mer
Växtkraft

Biogasprojekt som startade i Västerås. Genom att röta matavfall från 144 000 hushåll tillsammans med vallgröda och fettavskiljarslam skapas fordonsbränsle för bl a stadsbussar motsvarande 2,9 miljoner liter bensin.

Läs mer

Källa: Biogasportalen

Årets Energikommun 2016

Två gånger under samma år har Västerås stad med liten marginal intagit förstaplatsen när Aktuell hållbarhet undersökt miljö- och energiläget i de svenska kommunerna. Grunden lades redan för tio år sen och nu är energi­effektivisering en självklarhet.

Läs mer
Världsledande automation

I Västerås samlas Sveriges världsledande automationsindustri i klustret Automation Region.

Läs mer

Robotdalen har medverkat till det unikt designade äthjälpmedlet.

Läs mer
Automation
300 000
TON/ÅR

300 000 ton/år, så mycket minskar Mälarenergis världsunika samförbränningsanläggning för fjärrvärme koldioxidutsläppen.

#2
I VÄRLDEN

Västerås stadsnät är rankat som ett av världens bästa – Dubai har fler användare, men inte ett lika avancerat nät.

Källa: Svenska Stadsnätsföreningen

Radscan Intervex

Västeråsföretaget Radscan är ledande inom teknik för rökgaskondensering. Tekniken minskar bränslebehovet genom att minska energiförlusterna med ca 25 procent då fuktiga bränslen som biobränsle eller avfall kan återföras till fjärrvärmenätet efter att ha förångats eller förbränts.

Källa: http://www.radscan.se/sv-SE

2
I NORDEN

Är Västerås bredbandsnät enligt Nordiskt bredbandsindex.

Scandinavian Real Heart

Västeråsföretag bakom det konstgjorda hjärta som ska hjälpa patienter i väntan på hjärttransplantation.

Läs mer
Järnväg

Företaget bakom en helt ny pallyft med potential att bli standard för logistikbranschen inom de närmaste åren.

Läs mer
2
ARMAR

Har ABB:s portabla, tvåarmade humanoid och industrirobot YuMi – den första tvåarmade industriroboten som kan samarbeta med människor. Utvecklad på ABB Corporate Research i Västerås.

Läs mer

OVÄNTADE MÖTEN SOM GER OVÄNTADE RESULTAT

 • En möjligheternas mötesplats och utvecklingscentra med målet att få fler företag att växa i mötet mellan forskning, utbildning och näringsliv.
 • Ska bidra till ökat intresse för teknik och därmed till kompetensförsörjning, strategiska samarbeten för kommersiellt hållbara innovationer och stärka identiteten av Västerås och regionen som teknik- och innovationscentrum.
 • Bakom satsningen står Västerås stad, med stöd av flera starka parter i regionen. Bland hyresgästerna kan nämnas till exempel Automation Region, Robotdalen, Business Sweden, Västerås Science Park och SICS (Swedish Institute of Computer Science).

 

 

Läs mer på expectrum.se

Samarbetsorganisation som samlar företagen med 8,2 procent av järnvägsbranschens 24 856 medarbetare.

Läs mer

Roboten YuMi

Robotik

Strategiskt innovationsprogram för processindustriell IT och automation med hemvist hos RISE SICS Västerås.

Läs mer

ECC utvecklar energikompetens i världsklass

 • Energy Competence Center är ett världsledande kompetenscenter inom energi där akademi och offentliga aktörer samverkar med myndigheter och multinationella, forskningsintensiva energiföretag.
 • Uppdraget är att samla, synliggöra och utveckla den energikompetens som under 130 år har gjort Västerås och Västmanland till ett nationellt och globalt ledande energinav.
 • Har sitt säte i Sveriges energihuvudstad Västerås, där landets högsta koncentration av energikompetens finns – tio procent av samtliga energijobb.
 • Är av innovationsmyndigheten VINNOVA utsedd till nationell påverkansplattform inom EU:s ramprogram Horistont 2020

Läs mer på eccsweden.se

Bild: Martin J. Westman

4 300
medarbetare

Största privata arbetsgivare är ABB med cirka 4 300 anställda.

Hjälper nya produkter och robotlösningar till marknaden

 • Robotdalen, med huvudkontor på Expectrum i Västerås, är ett initiativ för att stärka svensk robotik nationellt och internationellt.
 • Uppdraget är att möjliggöra kommersiell framgång av nya idéer och forskning inom robotik och automation.
 • Fokus ligger på produkter och lösningar som höjer konkurrenskraften i svensk tillverkningsindustri, bidrar till ökad service i samhället eller leder till ökad livskvalitet för äldre, funktionshindrade och patienter inom vård och omsorg.
 • Vid 2015 års utgång hade Robotdalen bidragit till 35 nya produkter, 28 nya företag och två internationella företagsetableringar.
 • Satsningen finansieras av VINNOVA, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Tillväxtverket, länsstyrelser och landsting i Västmanlands, Södermanlands och Örebro län, regionförbunden i Södermanlands och Örebro län, kommunerna Eskilstuna, Karlskoga, Laxå, Västerås och Örebro, Pilotverkstaden i Eskilstuna, Mälardalens högskola, Örebro universitet, ABB, Volvo CE samt andra deltagande företag.

Läs mer på robotdalen.se

7
Globala

Västerås har sju globala forskningscentra, så kallade Global Centre of Excellence: Energi, kraft, automation, robotik, industriell IT, processtyrning och järnväg.

Välfärd och hälsa
Störst
i Norden

Nordens största rörliga solcellspark finns i Västerås. En park som beräknas producera 1,2 miljoner kilowattimmar per år. Ägare är energibolaget Mälarenergi och Kraftpojkarna.

VÄRLDSLEDANDE JÄRNVÄGSTEKNIK FRÅN VÄSTERÅS

 • Världsledande teknikföretag med export till järnvägsprojekt runtom i världen – från tåg, tunnelbanor och signalsystem till underhållsservice.
 • Bombardier Transportation i Sverige har sitt huvudkontor i Västerås och sysselsätter ungefär 2 200 personer.
 • Företaget etablerades i Sverige 2001 och är från början sprunget ur ABB Traction.
 • Över 20 procent av alla motorvagnståg som finns i världen har driv- och styrsystem som utvecklats eller byggts i Västerås.
 • Enbart på Bombardier Transportation arbetar 600 medarbetare med FoU, bland annat på ett simulationscenter för PPC och driv- och styrsystem för tåg.
 • Är världsledande inom vinteranpassning av tåg, PPC för tåg, signalsystem för fjärrtrafik, tunnelbana och gruvjärnväg, miljöanpassad konstruktion, akustik samt energieffektiv konstruktion och design av höghastighetståg, regionaltåg och tunnelbanetåg.

Läs mer på bombardier.com

Bombardier

Världens första syntetiska diamanter tillverkades 1953 av ASEA. Idag gör högtryckspressarna flygplansdelar åt Boeing och Airbus.

VÄSTERÅSFÖRETAGET SOM TÄNDE LAMPA FÖR EUROPA

 • ABB är världsledande inom kraft- och automationsteknik som förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan från energiföretag och industrier.
 • ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 150 000 medarbetare.
 • I Sverige har ABB 8 500 anställda på 35 orter, varav 4 200 i Västerås.
 • ABB:s största globala forskningscentra ligger i Västerås och har över 300 anställda från 40 länder.
 • Många av ABB:s tekniska innovationer har förändrat världen, inte minst trefassystemet, industriroboten, högtryckspressen och senast likströmsbrytaren.
 • Bland multinationella ABB-avknoppningar verksamma i Västerås märks Bombardier, Westinghouse Electric och VG Power.

Läs mer på abb.se

3 500
anställda

Västerås har 3 500 anställda inom järnvägsindustrin (VINNOVA 2015).

Kompetens

FORSKNINGSINSTITUTET
BAKOM INTERNET OF THINGS

 • Forskningsinstitut med 40-tal forskare med starka kopplingar till ledande universitet
 • Etablerades 2012 för att stärka innovationssystem inom uppdragsforskning i Mälardalsregionen
 • Starkt nätverk av forskare inom bland annat inbyggda system, framtiden för internet och tjänster
 • Värd för VINNOVA:s, Energimyndighetens och Formas strategiska innovationsprogram för processindustriell IT och automation, PiiA

Läs mer på rise sics.se

SICS
88
Miljoner kronor

88 miljoner satsas på Mälardalens Högskolas forskningsprofil för bl a högpresterande säkerhetskritiska elektroniksystem för autonoma farkoster.

2 000
rekryteringsbehov/år

Västerås energiarbetsgivare behöver årligen rekrytera 2 000 personer (VINNOVA, 2013).

Världsledande utvecklare av glasögon för Augmented Reality (förstärkt verklighet).

Läs mer
#2
exportvärde/capita i Sverige

Västerås har näst högsta exportvärde per capita i Sverige. En av Sveriges ledande exportstäder, med andra ord.

FOU

PINGDOM GÖR WEBBEN SNABBARE OCH MER TILLFÖRLITLIG

 • Pingdom utvecklar  mjukvara som mäter upp- och nertid för webbsajter.
 • Företaget har fler än 350 000 kunder i över 200 länder inklusive Spotify, Microsoft, Instagram, Twitter, Dropbox, Ebay.
 • Pingdom är ett av Sveriges snabbast växande företag enligt Dagens Industris ranking DI Gasell.

Läs mer på Pingdom.com

Utsågs av EU-kommissionen till ett av Europas tio mest affärsinnovativa bolag för sin världsunika mobila robotplattform.

Läs mer
En av Sveriges bästa Miljökommun 2017

Västerås är en av Sveriges bästa miljökommuner, enligt tidningen Aktuell Hållbarhet

Läs mer

Fyrhjulsdrivna elfordonet ZoomUphill är en världsinnovation som ger rörelsehindrade tillbaka sin frihet i terräng.

Läs mer

Robotar

#1
Sveriges järnvägshuvudstad

Västerås har 8,2 procent av järnvägsbranschens 24 856 medarbetare.

10 500
ANSTÄLLDA I ENERGIBRANSCHEN

Västerås är ett världsledande energikompetenscenter och Sveriges energihuvudstad med 10 500 anställda. Här finns vart tionde energijobb i Sverige.