Vi använder cookies för att anpassa din upplevelse på våra sajter. Läs mer om cookies här.

Jag samtycker till cookies
Våra sidor
Language
Google Translate is used for translations to other languages. Västerås Marknad & Näringsliv AB cannot be held liable for any incorrect translations when using Google Translate.
Scooptram Automationssystem

Ett sensorsystem för autonoma gruvlastare som på egen hand lastar, transporterar och lossar material i gruvor. Utvecklat inom Robotdalen.

Läs mer

Källa: robotdalen.se

HVF Transport

HVF Transport i Västerås var först i landet i drift med en teknik som gör det möjligt att driva stora lastbilar med metandiesel. Företagets fordonsflotta motsvarar idag en tredjedel av marknaden och används uteslutande till livsmedelstransporter för internationella logistikjättar som DSV.

Läs mer

Hjälper nya produkter och robotlösningar till marknaden

  • Robotdalen, med huvudkontor på Expectrum i Västerås, är ett initiativ för att stärka svensk robotik nationellt och internationellt.
  • Uppdraget är att möjliggöra kommersiell framgång av nya idéer och forskning inom robotik och automation.
  • Fokus ligger på produkter och lösningar som höjer konkurrenskraften i svensk tillverkningsindustri, bidrar till ökad service i samhället eller leder till ökad livskvalitet för äldre, funktionshindrade och patienter inom vård och omsorg.
  • Vid 2015 års utgång hade Robotdalen bidragit till 35 nya produkter, 28 nya företag och två internationella företagsetableringar.
  • Satsningen finansieras av VINNOVA, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Tillväxtverket, länsstyrelser och landsting i Västmanlands, Södermanlands och Örebro län, regionförbunden i Södermanlands och Örebro län, kommunerna Eskilstuna, Karlskoga, Laxå, Västerås och Örebro, Pilotverkstaden i Eskilstuna, Mälardalens högskola, Örebro universitet, ABB, Volvo CE samt andra deltagande företag.

Läs mer på robotdalen.se

Teknik
450 000
KVM

Ungefärlig storlek på tillgänglig, detaljplanerad mark för logistikverksamhet i Västerås.

2 000
ANSTÄLLDA

2 000 anställda, så många arbetar med logistik och transport i Västerås kommun?

1,6
MILJARDER KRONOR

1,6 miljarder investeras i utveckling av Västerås hamn för att kunna ta emot ökade godsvolymer.

Handel

Komplett infrastruktur (väg, järnväg, hamn, flyg)

50 000
KVM

Ytan för Mälarhamnars lagringsutrymmen under tak är 50 000 kvm. De öppna lagringsytorna omfattar 290 000 kvm.

3
MILJONER TON

3 miljoner ton hanterar Mälarhamnar årligen i hamnarna i Västerås och Köping. 75 procent är inkommande gods.

Affärsmöten
200
LASTBILAR

Lastvolymen för varje fraktfartyg i Västerås djuphamn.

120 000
TON

Volymen råmaterial Surahammars Bruk skeppar till Västerås. Hälften exporteras sedan sjövägen till kunderna.

5
KM

Längden på den tunnel för varutransporter som går under hela Västerås city.

Företagslots
5 000
KVADRATMETER

5 000 kvadratmeter stort är Västerås nya Gilltuna Truck Stop vid E18.

Företaget bakom en helt ny pallyft med potential att bli standard för logistikbranschen inom de närmaste åren.

Läs mer
1/3
av Sveriges befolkning

En av förutsättningarna för Västerås tillväxt är de goda transportmöjligheterna och det centrala läget i Mälardalen. En tredjedel av Sveriges befolkning bor inom en radie av 10-15 mil.

Hakon Swensons ”omöjliga idé” skapade ICA

  • Hakon Swenson startade 1917 den grossiströrelse med namnet AB Hakon Swenson (Hakonbolaget) som är föregångaren till ICA. ICA AB bildades sedan 1938.
  • Hakon Swenson lyckades med det som ansågs vara en ”omöjlig idé” – att få självständiga handelsmän att samarbeta och bli delägare i ett gemensamt företag.
  • I Västerås, i Hacksta, ligger idag ett av ICA:s centrallager, som betjänar cirka 1 300 butiker över hela Sverige.

Läs mer på ica.se