Vi använder cookies för att anpassa din upplevelse på våra sajter. Läs mer om cookies här.

Jag samtycker till cookies
Våra sidor
Language
Google Translate is used for translations to other languages. Västerås Marknad & Näringsliv AB cannot be held liable for any incorrect translations when using Google Translate.
Collaborative Robot Test Center

Collaborative Robot Test Center är ett nytt testcenter med syfte att hitta nya processer och applikationer med ny teknik inom svensk tillverkningsindustri.

Läs mer
Tillväxthub SynerLeap

Synergierna mellan företag, partners samt en unik infrastruktur och kompetens är nyckeln till denna Growth Hub som ska accelerera utveckling och möjliggöra teknologitillväxt. Syfte och mål är att påskynda utvecklingen och göra det möjligt för små teknikföretag att växa på en global marknad. Den nya inkubatorn är ett samarbete mellan flera aktörer, bland annat ABB,Vinnova och Västerås innovationssystem.

Västerås utvecklas

VÄSTERÅS I STÄNDIG UTVECKLING

I Västerås pågår just nu flera utvecklingsprojekt.

 • Västerås nya resecentrum
 • Stationsområdet Kungsängen
 • Innerstad
 • Nya Lögarängsbadet
 • Västerås Hamn
 • Nya Torgen
 • Södra Källtorp

Läs mer på vasteras.se

3B projektet
20
Procent

Bombardier Transportation i Västerås har levererat 20 procent av världens motorvagnståg i drift.

Läs mer
#4
i Sverige

Västmanland har fjärde bästa förutsättning att föra en innovation till en marknad utanför storstadsregionerna” enligt RegLab Innovationsindex.

Källa: Affärsplan Västmanland

2
ARMAR

Har ABB:s portabla, tvåarmade humanoid och industrirobot YuMi – den första tvåarmade industriroboten som kan samarbeta med människor. Utvecklad på ABB Corporate Research i Västerås.

Läs mer

Sveriges trendigaste nätbutik för barnrumsinredning med ett 40-tal varumärken. Årets Nystartare och Årets Marknadsförare i Västerås 2014.

Läs mer

OVÄNTADE MÖTEN SOM GER OVÄNTADE RESULTAT

 • En möjligheternas mötesplats och utvecklingscentra med målet att få fler företag att växa i mötet mellan forskning, utbildning och näringsliv.
 • Ska bidra till ökat intresse för teknik och därmed till kompetensförsörjning, strategiska samarbeten för kommersiellt hållbara innovationer och stärka identiteten av Västerås och regionen som teknik- och innovationscentrum.
 • Bakom satsningen står Västerås stad, med stöd av flera starka parter i regionen. Bland hyresgästerna kan nämnas till exempel Automation Region, Robotdalen, Business Sweden, Västerås Science Park och SICS (Swedish Institute of Computer Science).

 

 

Läs mer på expectrum.se

Unikt terrängfordon för rörelsehindrade

Teknik

Gasellföretag som tillverkar 900 miljoner plastflaskor med behållare för t ex kosttillskott. Globalt varumärke sedan fyra år.

Läs mer

Världsledande utvecklare av glasögon för Augmented Reality (förstärkt verklighet).

Läs mer
JÄRNVÄGSTEKNIK I VÄRLDSKLASS

Västerås är den ort där majoriteten av kompetens och arbetskraft inom området järnvägsteknik återfinns.

Källa: www.jarnvagsklustret.se

266 700
kronor

Västerås invånare har en medelinkomst på 266 700 kronor, näst högst av de sju största städerna. Högst medelinkomst har Stockholm.

VÄSTERÅSFÖRETAGET SOM TÄNDE LAMPA FÖR EUROPA

 • ABB är världsledande inom kraft- och automationsteknik som förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan från energiföretag och industrier.
 • ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 150 000 medarbetare.
 • I Sverige har ABB 8 500 anställda på 35 orter, varav 4 200 i Västerås.
 • ABB:s största globala forskningscentra ligger i Västerås och har över 300 anställda från 40 länder.
 • Många av ABB:s tekniska innovationer har förändrat världen, inte minst trefassystemet, industriroboten, högtryckspressen och senast likströmsbrytaren.
 • Bland multinationella ABB-avknoppningar verksamma i Västerås märks Bombardier, Westinghouse Electric och VG Power.

Läs mer på abb.se

4 300
medarbetare

Största privata arbetsgivare är ABB med cirka 4 300 anställda.

Grundades i Västerås 1917 av Hakon Swenson. Idag ligger ett av ICA:s centrallager i Hacksta i Västerås.

Läs mer
7
Globala

Västerås har sju globala forskningscentra, så kallade Global Centre of Excellence: Energi, kraft, automation, robotik, industriell IT, processtyrning och järnväg.

Sveriges största kommersiella insjöhamn

Handel
Världsledande automation

I Västerås samlas Sveriges världsledande automationsindustri i klustret Automation Region.

Läs mer
7:e
Största kommun

Västerås är Sveriges sjätte största kommun och femte största tätort.

Mälardalens är en av Sveriges större högskolor, med 14 000 studenter, 73 professorer och 900 anställda. MDH kännetecknas av nära samarbeten med företag och offentlig sektor i regionen och erbjuder 65 program och 1 000 kurser inom en mängd områden.

Läs mer på mdh.se

1/3
av Sveriges befolkning

En av förutsättningarna för Västerås tillväxt är de goda transportmöjligheterna och det centrala läget i Mälardalen. En tredjedel av Sveriges befolkning bor inom en radie av 10-15 mil.

350 DOKTORER
1 000
KURSER ERBJUDS PÅ HÖGSKOLAN

Mälardalens högskola erbjuder 1000 kurser.

Läs mer

Världens första H&M-butik startades i Västerås 1947 av Erling Persson. Då under namnet "Hennes".

Läs mer
12
Miljarder kronor

12 miljarder kronor är omsättningen för elkraftsbranschen i Västmanland, varav de flesta arbetar i Västerås.

Världsledande robotikstad

Logistik

HÄR SKAPAS SVERIGES BÄSTA LOKALA ARBETSMARKNAD

 • JIV är en ekonomisk förening med ett 40-tal medlemmar vars anställda utgör halva Västerås arbetsmarknad. Här samverkar akademi, offentlig sektor och näringsliv
 • JIV:s vision är att skapa Sveriges bästa lokala arbetsmarknad och föreningens syfte är att säkerställa kompetensförsörjning
 • Driver lokal medflyttarakademi men är också en nationell partner i arbetsmarknadsfrågor
 • Föreningen ligger bakom några av Sveriges mest uppmärksammade arbetsmarknadssatsningar; YOU (Yrkesorientering för unga), Arbetsmarknadskunskap och ECC (Energy Competence Center)

Läs mer på www.jiv.se

3 500
anställda

Västerås har 3 500 anställda inom järnvägsindustrin (VINNOVA 2015).

FORSKNINGSINSTITUTET
BAKOM INTERNET OF THINGS

 • Forskningsinstitut med 40-tal forskare med starka kopplingar till ledande universitet
 • Etablerades 2012 för att stärka innovationssystem inom uppdragsforskning i Mälardalsregionen
 • Starkt nätverk av forskare inom bland annat inbyggda system, framtiden för internet och tjänster
 • Värd för VINNOVA:s, Energimyndighetens och Formas strategiska innovationsprogram för processindustriell IT och automation, PiiA

Läs mer på rise sics.se

SICS
2 000
rekryteringsbehov/år

Västerås energiarbetsgivare behöver årligen rekrytera 2 000 personer (VINNOVA, 2013).

#2
exportvärde/capita i Sverige

Västerås har näst högsta exportvärde per capita i Sverige. En av Sveriges ledande exportstäder, med andra ord.

12 600
Utpendlare

12 600 personer pendlar varje dag ut från Västerås till arbete. 1/3 av utpendlarna har sitt arbete i Stockholms län.

Världsledande järnvägsteknikföretag med huvudkontor i Västerås. Etablerades i Sverige 2001.

Läs mer
14 500
inpendlare

14 500 personer pendlar varje dag in till Västerås för att arbeta.

Världsunik förbränningsanläggning

Affärsmöten
70 500
arbetstillfällen

70 500 arbetstillfällen utgör arbetsmarknaden i Västerås. Sysselsättningsgraden är närmare 76 procent.

Källa: SCB

PINGDOM GÖR WEBBEN SNABBARE OCH MER TILLFÖRLITLIG

 • Pingdom utvecklar  mjukvara som mäter upp- och nertid för webbsajter.
 • Företaget har fler än 350 000 kunder i över 200 länder inklusive Spotify, Microsoft, Instagram, Twitter, Dropbox, Ebay.
 • Pingdom är ett av Sveriges snabbast växande företag enligt Dagens Industris ranking DI Gasell.

Läs mer på Pingdom.com

#1
Sveriges järnvägshuvudstad

Västerås har 8,2 procent av järnvägsbranschens 24 856 medarbetare.

17 500
ANSTÄLLDA INOM OFFENTLIG SEKTOR
14 000
STUDENTER

Mälardalens högskola har 14 000 studenter, varav 8 000 i Västerås.

Läs mer

En innovationsmiljö för entreprenörer som vill nå kommersiellt genombrott. Drivs av Munktell Science Park i Eskilstuna och Västerås Science Park.

Läs mer
5 600
REGISTRERADE AKTIEBOLAG

Hjälper nya produkter och robotlösningar till marknaden

 • Robotdalen, med huvudkontor på Expectrum i Västerås, är ett initiativ för att stärka svensk robotik nationellt och internationellt.
 • Uppdraget är att möjliggöra kommersiell framgång av nya idéer och forskning inom robotik och automation.
 • Fokus ligger på produkter och lösningar som höjer konkurrenskraften i svensk tillverkningsindustri, bidrar till ökad service i samhället eller leder till ökad livskvalitet för äldre, funktionshindrade och patienter inom vård och omsorg.
 • Vid 2015 års utgång hade Robotdalen bidragit till 35 nya produkter, 28 nya företag och två internationella företagsetableringar.
 • Satsningen finansieras av VINNOVA, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Tillväxtverket, länsstyrelser och landsting i Västmanlands, Södermanlands och Örebro län, regionförbunden i Södermanlands och Örebro län, kommunerna Eskilstuna, Karlskoga, Laxå, Västerås och Örebro, Pilotverkstaden i Eskilstuna, Mälardalens högskola, Örebro universitet, ABB, Volvo CE samt andra deltagande företag.

Läs mer på robotdalen.se

Domkyrka med tre stjärnor i Guide Michelin

Företagslots
1974 lanserade ASEA sin första industrirobot.

ECC utvecklar energikompetens i världsklass

 • Energy Competence Center är ett världsledande kompetenscenter inom energi där akademi och offentliga aktörer samverkar med myndigheter och multinationella, forskningsintensiva energiföretag.
 • Uppdraget är att samla, synliggöra och utveckla den energikompetens som under 130 år har gjort Västerås och Västmanland till ett nationellt och globalt ledande energinav.
 • Har sitt säte i Sveriges energihuvudstad Västerås, där landets högsta koncentration av energikompetens finns – tio procent av samtliga energijobb.
 • Är av innovationsmyndigheten VINNOVA utsedd till nationell påverkansplattform inom EU:s ramprogram Horistont 2020

Läs mer på eccsweden.se

Bild: Martin J. Westman

1889
UPPFANN JONAS WENSTRÖM TREFASSYSTEMET
10 400
AKTIVA FÖRETAG

Samarbetsorganisation som samlar företagen med 8,2 procent av järnvägsbranschens 24 856 medarbetare.

Läs mer
10 500
ANSTÄLLDA I ENERGIBRANSCHEN

Västerås är ett världsledande energikompetenscenter och Sveriges energihuvudstad med 10 500 anställda. Här finns vart tionde energijobb i Sverige.

17 000
AKADEMIKER

Strategiskt innovationsprogram för processindustriell IT och automation med hemvist hos RISE SICS Västerås.

Läs mer